ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θ Ε Μ Α : «Επιτόπιες τεχνικές επισκέψεις εκπαιδευομένων σε καινοτομικές επιχειρήσεις του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου που συμμετέχουν στην πιλοτική δράση του έργου ILONET του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»
Στο πλαίσιο του έργου «Fostering capacities and networking of industrial liaison offices, exploitation of research results and business support (ILONET)» (InterregV-A) EL-IT - Ελλάδα- Ιταλία 2014-20, εκπαιδευόμενοι/ ερευνητές τον Φεβρουάριο 2020 επισκέφθηκαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις υποδομές του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (ΕΤΕΠΗ) με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και πρακτικών.
Αρχικά, ο κος Γεωργίου Ιωάννης, Μέλος του ΔΣ περιέγραψε το ρόλο, την αποστολή, τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές και τις υπηρεσίες του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου. Ουσιαστικά, το ΕΤΕΠΗ λειτουργεί σαν «Θερμοκοιτίδα» νέων επιχειρήσεων στην Ήπειρο, όπου μικρές αλλά δυναμικά ανερχόμενες επιχειρήσεις έχουν σκοπό την προώθηση της καινοτομίας σε συνεργασία µε ερευνητικά ιδρύματα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτή την περίοδο είναι εγκατεστημένες στη Θερμοκοιτίδα του Ε.ΤΕ.Π.Η 21 επιχειρήσεις.
Στη συνέχεια η κα Μπατσή Γιούλη, Υπεύθυνη Περιφερειακού Γραφείου Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Ιωαννίνων παρουσίασε τη διαδικασία κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων και πατεντών ευρεσιτεχνίας και τη σημαντικότητα να γίνεται κάτι τέτοιο όταν όντως υφίσταται μια καινοτομική ιδέα.
Οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους, να συζητήσουν τις ιδέες τους και να ενημερωθούν για τα επόμενα μελλοντικά σχέδια και βήματα που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν, από τις παρακάτω υφιστάμενες νεοφυείς- καινοτόμες επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν πολλά και σημαντικά ερευνητικά έργα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:
  1. "Neuronenergy"
Ο κος Κατερτσίδης Νικόλαος, Νόμιμος Εκπρόσωπος περιγράφει ότι η Neuron Energy Solutions είναι μια start-up εταιρεία, που δραστηριοποιείται στον τομέα των έξυπνων πληροφοριακών συστημάτων για εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υιοθετώντας προηγμένες τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και διαδικτύου (Web 2.0), έχει αναπτύξει την πρωτοποριακή πλατφόρμα παρακολούθησης και διαχείρισης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων SolarEye. Η πλατφόρμα SolarEye σαν ένας εικονικός ενεργειακός μηχανικός επιβλέπει συνεχώς κάθε φ/β εγκατάσταση, και επιτρέπει τον ταχύτατο εντοπισμό και αξιολόγηση βλαβών, αλλά και την εκτίμηση της αναμενόμενης παραγωγής σε πραγματικό χρόνο.
  1. "Infocape" "Εταιρεία του Μήνα" ( Business of the month)
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των υπηρεσιών υγείας και στοχεύει κυρίως στην παροχή τεχνολογικών και καινοτόμων λύσεων σε ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας. Σε πρώτο στάδιο η εταιρεία στηρίζεται στην εγκατάσταση και συντήρηση του NetMed360, μία πλατφόρμα διαχείρισης ασθενών, το οποίο έχει αναπτύξει η ίδια σε συνεργασία με την Κυπριακή Infocape LTD σε ακτινολογικές κλινικές, όπως επίσης και στην παροχή λογισμικού της συνεργαζόμενης εταιρείας.